Zobacz te 10 ciekawostek o tym jak obliczyć ślad węglowy w firmie w prosty sposób

redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na atmosferę i klimat. Pozyskane dane umożliwiają firmom podejmowanie bardziej zrównoważonych decy

Zobacz te 10 ciekawostek o tym jak obliczyć ślad węglowy w firmie w prosty sposób ślad węglowy

Pozyskane dane umożliwiają firmom podejmowanie bardziej

Obecnie szczególną uwagę poświęca się pomiarowi i zarządzaniu śladem węglowym. Konsultanci środowiskowi wspomagają firmy w analizie i redukcji emisji gazów cieplarnianych, aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na atmosferę i klimat. Pozyskane dane umożliwiają firmom podejmowanie bardziej zrównoważonych decy


© 2019 http://touchingeurope.waw.pl/